Key hobumajanduse uued hobused Rita ja Leiki

Key hobumajanduse uued hobused Rita ja Leiki

Meil on hea meel teatada, et hobustele saabusid uued sõbrad. Meile lisandus kauaoodatud mära Leiki ja mära Rita.

Leiki

s.27.05.2015. hall mära (isa: Laaser 833 E; isaisa: Laasik 711 E; isaema: Reesi 3450
ema: Ruja 3965 E: emaisa: Rodeo 726 E; emaema – Aami 3571 E) Kasvataja: Angela Noor

huvitav, et kas siia oleks ka mõistlik korrata sama LEIKI iseloomustuse teksti või eesmärki, misks siis uus hobune võeti. Inimliku mõõtme annab, kui pisut pikemalt kirjutada 😉 Tean, et selle tegemine on keerukas, kuid lugeja tegelikult tänab.

Vaata lisainfot Leiki kohta

Rita

s.15.05.2016. hõberaudjas mära (isa: Rikkur; isaisa: Rüütel 838E; ema: Rosiina 4080E; emaisa: Rotser 742E) Kasvataja: Maarika Vahter

Vaata lisainfot Rita kohta