Eesti Hobune

Eesti Hobune

Eesti hobune on universaalne väikehobune

Eesti hobuse populatsioon hõlmab 2014 aastal 2500 hobust. Eesti hobune on ohustatud hobusetõug. Eesti hobused paistavad silma suhteliselt suure veojõu ja kiiruse poolest.

Eesti hobune on hästi kohanenud siinsete söötmis-ja pidamistingimustega ning paistab silma vähenõudlikkuse, hea söödakasutuse ja vastupidavuse poolest.

Tänapäeval on eesti hobune universaalne väikehobune, keda saab kasutada laste ratsahobusena ja pere- ning turismihobusena.

Eesti hobusetõu ajalugu

Eesti hobune on iidse põlvnemisega tõug, mille päritolu kohta puuduvad täpsed andmed. Ta kuulub põhja-metsahobuste rühma. Siinsed söötmis- ja pidamistingimused ning karm Iooduslik valik muutsid eesti hobuse vähenõudlikuks, vastupidavaks ja kasvult väikeseks. Kõige vanemad kirjalikud andmed eesti hobuse kohta pärinevad XI sajandist.

Eesti hobust on väga palju välja veetud teistesse riikidesse ja temaga on parandatud paljusid teisi tõugusid. 12.-13. sajandil vedasid Eestist hobuseid välja peamiselt Novgorodi kaupmehed.
13. sajandil kasutati eesti hobust sõjahobusena, eriti palju rootsi ajal Iahingutes, Peeter I hindas seda hobust väga kõrgeltja palju hobuseid viidi Venemaale.

Kuni 18. sajandini Oli eesti hobune levinud talupoegade seas Liivi-ja Eestimaa kubermangus. Oma tugeva veojõu, vastupidavuse ja vähenõudlikkuse tõttu omandas ta ülevenemaalise kuulsuse.

Sihikindel eesti hobust aretus algas 1921. aastal, mil Haapsalus asutati tõuselts ja hakati pidama tõuraamatut. Eesti hobust aretatakse peamiselt puhasaretuse teel. Veojõu, kehakaalu ja kõrguse suurendamiseks toodi aastail 1921. 1938 Eestisse 13 soome täkku, kellest väljapaistvamate liinide rajajaks kujunesid Vuhti 136 E, Taru 149 E ja Lari 23 E. Kohalikest, aborigeense põlvnemisega täkkudest on tänaseni aretuses Ahti 228 E, Raspel 70 E , Taube 60 Eja Eni 8 E liin.

Tõu omadused

Värvus: tõus esinevad kõik värvused, soovitavalt ilma suuremate märgisteta peal, jalgadel ja kerel. Aborigeense tunnusena on eesti hobusel tume vööt seljal ja laudjal.Värvuselt on eesti hobused keskmiselt:

 • 25,8% kõrvid,
 • 15,3% raudjad ja punased,
 • 11,1% mustad,
 • 20,5% hallid,
 • 10,0% kollased,
 • 11,6% võigud,
 • 5,3% hiirjad ja
 • 0,5% albiinod.

Kehaehitus on aborigeensele tõule iseloomulik

 • Pea on väljendusrikas, uhke, keskmise suurusega, laia laubaga, veidi nõgusa profiiliga, keskmise suurusega kõrvadega.
 • Silm on suur, elav, sõbralik. Lõuapärade vahe vaba liikumine.
 • Kael keskmise pikkusega, hästi arenenud lihastega, hästi ja kergelt ühendatud kuklaga ning tiheda lakaga.
 • Piht keskmise pikkusega, hästi lihaseline ja seljale ulatuv. Abaluud ja õlavarred keskmiselt pikad.
 • Rind sügav, Iai ja kumera roietekaarega.
 • Keha on ristkülikukujuline, hästi ühendatud hobuse ees- , kesk- ja tagaosa: selg keskmine, lihaseline, nimme lühike, kube lühike.
 • Jalad on hästi musklis, kuivad, selgelt väljendunud liigestega, keskmise pikkusega sõrgats, hästi vormitud tiheda kabjasarvega kabjad ja keskmine jala pikkus.
 • Liikumised ehk allüürid. Eesti hobuse samm ja traav peab olema hoogne ja avar, jäsemete liikumissuund otse ja ettepoole suunatud.
 • Turjakõrgus soovitavalt 138 . . . 148 cm. Keskmine turjakõrgus täkkudel 144 cm, märadel 143 cm.
Trühvel 1 aastane

Tervis

Eesti hobune peab olema tugeva tervisega, hea sigivusega ja pärilike vigadeta. Kasutusiga peab olema pikk.

Eesti hobune peab omastama elatussööda Iooduslikult karjamaalt ilma lisasööta andmata.
Talveperioodil vastavalt hobuse kasutusintensiivsusele minimaalse täiendava lisasöödaga.

Jõudlus ja iseloom

Soovitav on sajandite vältel väljakujunenud hästi vastupidav, suure töötahtega, mitmekülgseid eeldusi omav eesti hobune. Ta peab olema sõbralik, samaaegselt tasakaaluka temperamendiga.

Mittesoovitavad on närvilised ja äkilised hobused. Eesti hobuse iseloom on elav, aga rahulik, elurõõmus ja asjalik. Eesti hobuse iseloom on eriti sümpaatne ratsahobuste suure pretensioonikuse ja raskeveohobuste osavõtmatu ükskõiksuse vahel.

 

Loe lisaks

Soovitame täiendavalt juurde lugeda Eesti tõugu hobuste säilitusprogramm’i veebilehelt, samuti on abiks Wikipedia artikkel avades arusaadavalt Eesti Hobuse teema.

Helista julgelt:  5129686 (Key)

Galerii: Hey Hobumajanduse Eesti tõugu hobused